Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp
Ra mắt sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính cho doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho ra mắt Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính. Đây là cuốn cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp để áp dụng trong quá trình thực thi các quy định về báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững.

Tài liệu này do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ SECO và Cơ quan Tiêu chuẩn quốc gia Vương quốc Anh (BSI Việt Nam).
Sổ tay hướng dẫn được chia làm ba phần chính:

Lễ ra mắt Sổ tay hướng dẫn báo cáo phát thải khí nhà kính - Ảnh: VGP/HT

Sổ tay Hướng dẫn Báo cáo phát thải khí nhà kính được xây dựng nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và báo cáo phát thải Khí Nhà kính dễ dàng hơn, giúp các doanh nghiệp đáp ứng các quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan đến công bố thông tin về khách hàng và chuỗi cung ứng, cũng như giúp các doanh nghiệp bắt đầu hành trình hướng tới phát thải ròng bằng không.

Đồng thời, thông qua các chương trình đào tạo về báo cáo, kiểm kê Khí Nhà kính, các thành viên tham dự được tìm hiểu về bối cảnh quốc tế, nguyên nhân và cơ chế của biến đổi khí hậu và các nguồn phát thải khí nhà kính, và được hướng dẫn về các vấn đề và nội dung cần đưa vào báo cáo, cũng như quy trình, cách thức tổ chức báo cáo và kiểm kê khí nhà kính theo Tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018. Sổ tay hướng dẫn và chương trình đào tạo sẽ cụ thể hóa những thông tin diễn ra hàng ngày trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp theo một quy trình đúng đắn, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tự công bố các thông tin này một cách công khai, minh bạch và hiệu quả, góp phần giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định về công bố thông tin, đồng thời đề ra được đường lối hoạt động vừa tăng trưởng mà vẫn đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững.

Thông qua hướng dẫn sẽ giúp doanh nghiệp xác định và quản lý rủi ro cũng như tìm kiếm cơ hội hành động mới nhờ làm nổi bật những cải thiện có hiệu quả chi phí mà trước đó chưa được chú trọng tới. Đây cũng là nền tảng đầu tiên của mọi chiến lược bền vững của doanh nghiệp đồng thời cũng là một cấu phần thiết yếu trong lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng không.

Hoạt động hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp kiểm kê khí thải của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa đơn vị và IFC với các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực thi các tiêu chuẩn phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy tài chính xanh vì một nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, UBCKNN cũng đã phối hợp với IFC tổ chức chương trình đào tạo phương pháp xác định và báo cáo phát thải nhà kính theo ISO 14064-1:2018.

Thời gian qua, Bộ Tài chính, UBCKNN đã yêu cầu các doanh nghiệp công bố thông tin phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp tại Báo cáo thường niên. UBCKNN cũng tích cực kêu gọi sự chủ động tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo một nền tảng bền vững cho tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong việc xây dựng hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh tài chính bền vững, nâng cao các tiêu chuẩn về quản trị công ty và công bố thông tin gắn với các tiêu chí ESG, nâng cao năng lực và tăng cường nhận thức của cả cơ quan quản lý lẫn các thành viên thị trường, nhà đầu tư về các công cụ tài chính xanh và phát triển bền vững.

Link sổ tay : https://s.net.vn/hBkH

Theo báo DCC - Cục biến đổi khí hậu Việt Nam

Bài viết khác

Đối tác
Top