AE_P6_60H_265W-290W

AE_P6_60H_265W-290W

AE_P6_60H_265W-290W

AE_P6_60H_265W-290W

AE_P6_60H_265W-290W
AE_P6_60H_265W-290W

AE_P6_60H_265W-290W

Type of panels : AE POWERPLUS IEC 1500 VDC
Type and no. of cell : Poly-crystalline 60 (6x10)
Maximum system voltage : 1500 (V)
Power range : 265W-290W
Efficiency range : 16.19%-17.72%
Dimensions : 1650 x 992 x 35 mm
Weight : 17.5 kg
Performance Guarantee : 30 years
Product Warranty : 12 years
Liên hệ
Thông tin chi tiết
Bình luận
Sản phẩm cùng loại

AE_M6_72H_365W-385W

MSP : Đang cập nhật
Liên hệ

AE_P6_36_155W-175W

MSP : Đang cập nhật
Liên hệ

AE_HM6L_72_430-450W

MSP : Đang cập nhật
Liên hệ
Đối tác
Top