Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Kiên Giang
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Điện Năng lượng Mặt trời Đăng Phan
Địa điểm: Xã Phú Mỹ, Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang.
Hạng mục thi công: Thi công hệ thống năng lượng mặt trời.
Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp xanh Việt Nhật.     

Dự án khác
Đối tác
Top