Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Orion - Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Orion Vina.
Địa điểm: Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
Hạng mục thi công: Thi công hệ thống năng lượng mặt trời 1MWp.
Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Xanh Việt Nhật (Vinagi).


 

Dự án khác
Đối tác
Top