Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời 2MWp Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft

Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời Innocraft
Chủ đầu tư:
  • Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Innocraft Việt Nam (vốn đầu tư của Mỹ).
  • Công Ty TNHH Điện Năng lượng Mặt trời Đăng Phan.
Địa điểm: Số 12 VSIP II-A, đường số 14, KCN Việt NamSingapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, T.Bình Dương.
Hạng mục thi công: Thi công hệ thống năng lượng mặt trời 2MWp.
Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp xanh Việt Nhật.


 

Dự án khác
Đối tác
Top