Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG
Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Thi công điện tạm cho container nhà máy SAMSUNG

Chủ đầu tư: Công Ty SAMSUNG Việt Nam
Địa điểm: Nhà máy Samsung KCN Quận 9.
Hạng mục thi công: Thi công hệ thống điện tạm container.
Nhà thầu: Công ty Cổ Phần Công Nghiệp xanh Việt Nhật.

Dự án khác
Đối tác
Top