lắp đặt hệ thống M&E

lắp đặt hệ thống M&E

lắp đặt hệ thống M&E

lắp đặt hệ thống M&E

lắp đặt hệ thống M&E
lắp đặt hệ thống M&E

Lắp đặt hệ thống M&E

Chủ đầu tư: Kings.
Địa điểm: Số 10 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Hạng mục thi công: cung cấp và lắp đặt hệ thống M&E.
Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghiệp xanh Việt Nhật
lắp đặt hệ thống me

Dự án khác
Đối tác
Top