Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10
Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp Đặt Hệ Thống Điện Nhẹ Q10

Lắp đặt hệ thống điện nhẹ Q10

Chủ đầu tư: NCSOFT
Địa điểm: 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TPHCM
Hạng mục thi công: cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhẹ.
Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghiệp xanh Việt Nhật
lắp đặt hệ thống điện nhẹ q10

Dự án khác
Đối tác
Top