cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Chủ đầu tư: Nguyễn Ngọc Bích.
Địa điểm: 191/1 Lương Đình Của, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM.
Hạng mục thi công: cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.
Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghiệp xanh Việt Nhật.
cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khícung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Dự án khác
Đối tác
Hotline tư vấn miễn phí: 0888 727 338
Top