Thời Gian Làm việc: 8:00 - 17:00, Thứ 2 - Thứ 6
Email: info@vinagi.vn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công Ty TNHH Một Thành Viên 76 – Cơ Sở Sản Xuất Phía Nam

23/04/2024

Administrator

41

Chủ đầu : Công Ty TNHH Một Thành Viên 76 – Cơ Sở Sản Xuất Phía Nam.

Dự án: Xưởng may Z176 – Đồng Nai.

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện.

Liên Hệ Qua Hotline: 0888 727 338