Thời Gian Làm việc: 8:00 - 17:00, Thứ 2 - Thứ 6
Email: info@vinagi.vn
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Đăng Phan

23/04/2024

Administrator

47

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Điện Năng Lượng Mặt Trời Đăng Phan.
Dự án: Hệ Thống Năng Lượng Mặt trời Áp Mái 2MWp Innocraft.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 2MWp.

 

Liên Hệ Qua Hotline: 0888 727 338