Bảo trì hệ thống điện HCM

Bảo trì hệ thống điện HCM

Bảo trì hệ thống điện HCM

Bảo trì hệ thống điện HCM

Bảo trì hệ thống điện HCM
Bảo trì hệ thống điện HCM

Bảo trì hệ thống điện HCM

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT.
Địa điểm: Góc đường Phạm Hồng Thái giao Nguyễn Thị Nghĩa New World Hotel, 76 Lê Lai, Ward, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Hạng mục thi công: Bảo trì hệ thống điện.
Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghiệp xanh Việt Nhật.
Bảo trì hệ thống điện

Dự án khác
Đối tác
Top