Bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện
Bảo trì hệ thống điện

Bảo trì hệ thống điện

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT.
Địa điểm: 628C Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, TP.HCM.
Hạng mục thi công: Bảo trì hệ thống điện.
Nhà thầu: Công ty TNHH Công Nghiệp xanh Việt Nhật.
Bảo trì hệ thống điện

Dự án khác
Đối tác
Top